Σχέδια Βελτίωσης: Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 28, 2020 - 16:47
0 comments

Την Τρίτη 28/01/2020 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 –2020.

Αναλυτικότερα, στη Δράση 4.1.1 εγκρίθηκαν 859 αιτήσεις φυσικών & νομικών προσώπων συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 54.031.783.13€, ενώ στην κατηγορία των συλλογικών φορέων εγκρίθηκαν 47 αιτήσεις συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 12.725.647,66€.

Αντίστοιχα, στη Δράση 4.1.3 εκγρίθηκαν 33 αιτήσεις φυσικών & νομικών προσώπων συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 819.998,50€, ενώ στην κατηγορία των συλλογικών φορέων 4 αιτήσεις συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 226.844,10€.

Διευκρινίζεται ότι η περίοδος υποβολής ενστάσεων (ενδικοφανών προσφυγών), θα είναι από 30-01-2020 έως 02-03-2020.

Συνημμένες θα βρείτε τις αποφάσεις ανάρτησης αποτελεσμάτων των σχεδίων βελτίωσης.