Τεχνικές Συναντήσεις για την οριστικοποίηση της Πρόσκλησης για Καινοτομία, Έρευνα & Ανάπτυξη στην Αγροδιατροφή

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 05, 2019 - 10:50
0 comments

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έπειτα από συνεργασία και με τις κεντρικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχει δρομολογήσει την έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγρο-διατροφής, στα πλαίσια υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Για την παρουσίαση, διαβούλευση και οριστικοποίηση της Πρόσκλησης, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δύο (2) συναντήσεις εργασίας.

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, στις 10:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Egnatia, στην Αλεξανδρούπολη,
Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, στις 10:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Κούρος, στη Δράμα.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

10:00 - 10:30Προσέλευση - Εγγραφές
10:30 - 10:40Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) στο οικοσύστημα της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Π. Μπότσαρης, Καθηγητής ΔΠΘ, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
10:40 – 10:50Κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), Β.Πιτσινίγκος, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
10:50 – 11:05 Βασικά Χαρακτηριστικά Πρόσκλησης Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του Κλάδου Αγροδιατροφή, Π. Κουδουμάκης, Προϊστάμενος Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
11:05 – 11:20  Κριτήρια Επιλογής Επενδυτικών Σχεδίων και Διαδικασία Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων, Ι. Κεσανλής, Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
11:20 – 11:30 Επισημάνσεις – Ευρήματα αξιολογήσεων προηγούμενων προσκλήσεων, Σ. Λαρίσης, Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
11:30 – 12:30Τοποθετήσεις εκπροσώπων Επιμελητηρίων – Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
12:30 – 13:30 Συζήτηση – Τοποθετήσεις συμμετεχόντων
13:30 – 14:15Διάλλειμα 
14:15 – 15:30 Συναντήσεις μεταποιητικών Επιχειρήσεων – Ερευνητικών Φορέων για τη διαμόρφωση συνεργασιών σε τομείς κλάδου Αγροδιατροφής (ενδεικτικά ανάλογα με τη συμμετοχή σχετικών επιχειρήσεων θα δημιουργηθούν τραπέζια στους τομείς παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, ποτών – χυμών, λοιπών τροφίμων)

Δήλωση συμμετοχής

Μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις δύο εκδηλώσεις σας εξυπηρετεί καλύτερα, αφού δηλώσετε συμμετοχή. 

Για την αρτιότερη οργάνωση των εκδηλώσεων, σας παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένη τη σχετική δήλωση συμμετοχής που θα βρείτε εδώ, είτε ηλεκτρονικά στο email: [email protected], είτε με fax στο: 2531081601.

Πηγή: eydamth.gr