Πρόσκληση για δημιουργία Ταμείου Συνεπενδύσεων με πόρους του JEREMIE

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 02, 2020 - 13:21
0 comments

Ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΙF), Πρόσκληση για την δημιουργία Ταμείου Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Business Angels  co-investment fund) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για τη χρηματοδότηση του Ταμείου θα αξιοποιηθούν επιστροφές πόρων  του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Το JEREMIE ξεκίνησε να υλοποιείται στην Ελλάδα το 2010 και αποτέλεσε την πρώτη δράση μέσω της οποίας πόροι από τo ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013), διατέθηκαν σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ευνοϊκών δανείων.

Μέσω του Ταμείου Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους  που θα δημιουργηθεί, θα υποστηριχθούν ιδέες και έργα σε εξαιρετικά πρώιμη φάση, προκειμένου αυτά να ωριμάσουν σε επιχειρηματικά πλάνα τα οποία στη συνέχεια θα προσελκύσουν ενδιαφέρον λοιπών θεσμικών επενδυτών.

Σημειώνουμε ότι η αξιοποίηση των ανακυκλούμενων πόρων του JEREMIE είναι ενδεικτικό της αξίας αυτού του τύπου των χρηματοδοτικών εργαλείων, για τη μόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις.

Οι υποβολές προτάσεων μπορούν να γίνουν μέχρι 30/11/2020.

Διαβάστε τη σχετική πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πηγή: antagonistikotita.gr