Δημοσιεύτηκε το Πλαίσιο Εφαρμογής για την "Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

January 17, 2019 - 12:56
0 comments

Ένα βήμα πιο κοντά στην ανακοίνωση της πρόσκλησης για το υπομέτρο 6.3 (Ανάπτυξη μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) φαίνεται πως βρισκόμαστε πλέον μετά τη δημοσίευση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων απόφασης σχετικής με το πλαίσιο εφαρμογής της πολυαναμενόμενης δράσης του ΠΑΑ 2014-2020.  

Ανάμεσα στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα του προσώπου σύμφωνα με το ανακοινωθέν πλαίσιο εφαρμογής η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ, η εγγραφή του δικαιούχου στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης και ανώτατο ατομικό αγροτικό εισόδημα μέχρι 3000€ (οικογενειακό από όλες τις πηγές μέχρι 15000€). Απαραίτητη επίσης και η υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου. 

Ανάμεσα στα κριτήρια επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι αυτή να βρίσκεται σε τοπική ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό έως και 5000 κατοίκους, ο κάτοχος της να είναι μόνιμος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκεται η εκμετάλλευση και  η τελευταία να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 5.000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση. Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια μπορούν να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα, ενώ πιθανό ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι απαραίτητα ιδιόκτητο. 

Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό των 14000 €, σε δύο δόσεις (70% αμέσως μετά την απόφαση ένταξης και 30% σε διάστημα 5 ετών με προϋπόθεση την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων).

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική υπουργική απόφαση εδώ. 

Πηγή: minagric.gr

Tags: