ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020:"Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Αγροδιατροφή)"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020:"Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Αγροδιατροφή)"

March 28, 2019 - 14:59
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Tuesday, April 16, 2019
Ημ. Λήξης: 
Monday, July 1, 2019

Στόχοι/Προτεραιότητες

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας».
 
Θεματικός Στόχος 1: «Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας».
 
Επενδυτική Προτεραιότητα 1β: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής».
 
Ειδικός Στόχος 1: «Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

Φορείς Υλοποίησης της Δράσης

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ), με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 1. «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» της παρούσας Πρόσκλησης, όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει.

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β ́ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις, όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ή από τα σχετικά φορολογικά τους στοιχεία υπό προϋποθέσεις αναλυτικά στο κείμενο της πρόσκλησης (δείτε στα συνημμένα αρχεία). 
 
Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να επιδοτηθούν για Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν:
 • Καινοτομία,
 • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,
 • Πειραματική ανάπτυξη,
και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με την αλυσίδα αξίας Αγροδιατροφής, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από επιχειρήσεις που να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
 • 01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
 • 01.64 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
 • 03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
 • 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
 • 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
 • 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
 • 10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
 • 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
 • 10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
 • 10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών
 • 10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
 • 10.52 Παραγωγή παγωτών
 • 10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
 • 10.71 Αρτοποιία - παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
 • 10.72 Παραγωγή παξιμαδιών & μπισκότων-παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
 • 10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
 • 10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
 • 10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
 • 10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
 • 10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
 • 10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
 • 11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
 • 11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
 • 11.05 Ζυθοποιία
 • 11.07 Παραγωγή αναψυκτικών παραγωγή μεταλλικού νερού κι άλλων εμφιαλωμένων νερών
 • 12.00 Παραγωγή προϊόντων καπνού

Επιλέξιμες δαπάνες/ Μέγιστο επιλέξιμο ποσό

Προϋπολογισμός/Δημόσια Δαπάνη

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000€ κι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 8.000.000€. Η διαφορά μεταξύ του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις).

Διάστημα υποβολών

Από 16/04/2019 μέχρι 30/05/2019. 

1η τροποποίηση (22/05/2019): Η καταληκτική ημερομηνία μεταβάλλεται. Νέα προθεσμία υποβολών η 1η Ιουλίου 2019.