Ανακοινώθηκε παράταση στο πρόγραμμα CLLD / Leader Ροδόπης & Ξάνθης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 27, 2019 - 11:08
0 comments

Έως 20/09/2019 και ώρα 15:00, η παράταση για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης, σύμφωνα με  πρόσφατη ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Ροδόπης. 

Στην σχετική ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην πραγματοποιήση συγκεκριμένων τροποποιήσεων σε ορισμένα σημεία της αρχικής πρόσκλησης καθώς επισημαίνεται πως μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν έως την Παρασκευή 27/09/2019 και ώρα 15:00 να αποστείλουν στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ) της Αναπτυξιακής Ροδόπης το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης όπως αυτή παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με τον φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα_2, «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.   

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική Ανακοίνωση.