ΟΑΕΔ: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 08, 2021 - 12:17
0 comments
Από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ανέργων που θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο 6μηνο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος

Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 5.000 ανέργων έως 29 ετών με δεξιότητες στο ψηφιακό μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

Ποιο είναι το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους έξι (6) μήνες και αφορά στην τοποθέτηση, σε παρόχους/επιχειρήσεις, ανέργων που έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών, δίνοντας στους ασκούμενους/ωφελούμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Μετά τη λήξη της δράσης ο ΟΑΕΔ παρέχει στον ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης της δράσης.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι

Ως προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους ανέργους ορίζεται η 16η Μαρτίου 2021.

Υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα

Τι πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων. Οι  επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα μπορούν ανάλογα με το προσωπικό τους να απασχολήσουν ένα συγκεκριμένο  ανώτατο αριθμό ωφελουμένων.  

Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων . Σε περίπτωση που δεν καλυφτούν όλες οι θέσεις, οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α΄ κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης. Ο κάθε επόμενος κύκλος για τις υπολειπόμενες θέσεις θα προκηρυχτεί 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων και των επιχειρήσεων του πρώτου κύκλου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πηγή: oaed.gr