Νέα

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Leader Ιδιωτικού Χαρακτήρα (Ροδόπη & Ξάνθη)

November 13, 2020 - 13:53
0 comments

Επιτυχία της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης - Έγκριση 11/11 των επιχειρηματικών σχεδίων που υπέβαλλε για λογαριασμό πελατών της

ΠΑΑ 2014-2020: Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας (Υπομέτρο 3.1)

November 13, 2020 - 10:23
0 comments

Στόχοι

  • Υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.
  • Δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.
  • Καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Δικαιούχοι-Πεδίο εφαρμογής

504 εκατ.€ μοιράζονται σε πληγείσες ΜΜΕ σε διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας

October 29, 2020 - 14:59
0 comments

Ανακούφιση σε πληγείσες από την πανδημία του COVID-19 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, πρόκειται να προσφέρουν οι ενισχύσεις που μοιράζονται από έναν αριθμό Περιφερειών της Ελλάδας αυτή την περίοδο, με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης. Η επιχορήγηση μάλιστα που θα λάβουν οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι μη επιστρεπτέα, υπολογίζεται ως ποσοστό των δαπανών τους το 2019 και αναμένεται να καλύψει την έλλειψη ρευστότητας που παρουσιάζουν λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο αυτοί διανέμονται:

Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την "ανάνηψη" των ΜΜΕ της ΑΜΘ

October 23, 2020 - 12:53
0 comments

Συνέντευξη στην εφημερίδα "Θράκη" παραχώρησε ο συνιδρυτής της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Αμοιράς σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν , δύο είναι τα βασικά χρηματοδοτικά «εργαλεία» από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια ΑΜΘ αυτή τη στιγμή.

Business Innovation Greece: 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

October 22, 2020 - 14:30
0 comments

Τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις ανακοίνωσε το πρόγραμμα Business Innovation Greece των ΕΕΑ Grants. Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση έργων στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και των ψηφιακών τεχνολογιών. Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 13 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ)

October 20, 2020 - 10:23
0 comments

Καταβολή ενίσχυσης η οποία αφορά είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο δάνειο. Επιπρόσθετα, και βάσει των νέων δεδομένων της μετά COVID εποχής και των φιλόδοξων στόχων ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), έχουν τεθεί νέα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εισοδήματα, ενώ ειδικά/επιπρόσθετα κίνητρα δίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές και σε κατοικίες που πετυχαίνουν μεγαλύτερη ενεργ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: "Κύμα Ανακαινίσεων"

October 19, 2020 - 10:00
0 comments

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της «Κύμα ανακαινίσεων», που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Hellenic Medical Supplies: Νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ξάνθη

October 16, 2020 - 11:03
0 comments

Ένα νέο επιχειρηματικό σχήμα στην Ξάνθη μπήκε στο χώρο της παραγωγής χειρουργικών μασκών μιας χρήσης, με σκοπό να συμβάλει στην προσπάθεια αυτοδυναμίας της ελληνικής αγοράς σε αναλώσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Πρόκειται για την εταιρεία Hellenic Medical Supplies, η οποία ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2020 από τον Ηλία Χατζηεφραιμίδη και τους συνεργάτες του, έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες στον κλάδο του ιατρικού εξοπλισμού, των ιατρικών αναλώσιμων υλικών και των ορθοπαιδικών ειδών.

Pages