ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 11, 2019 - 08:51
0 comments

Νέο πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Στην ανακοίνωση του ο ΟΑΕΔ αναφέρει ότι οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής - επιχειρηματικού σχεδίου,  πρέπει σωρευτικά:

  • να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως  66 ετών,
  • να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι  την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,
  • να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 4/7/2019 και µετά.

Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηματικό σχέδιο και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις των δυνητικά δικαιούχων θα αξιολογούνται με βάση:

  • την πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης 
  • τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μέσω της σελίδας του ΟΑΕΔ από την Τετάρτη 10/07/2019 και ώρα 11:00.

Διαβάστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

Πηγή: oaed.gr