Χρηματοδοτήσεις

E.g., 07/04/2020
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 14-20: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων" ΕΣΠΑ 2014-2020 19/06/2020 PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Ανταγωνιστικότητας-call.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Ανταγωνιστικότητας-draft.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Ανταγωνιστικότητας-1η τροποποίηση.pdf
ΟΑΕΔ: Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων ΕΣΠΑ 2014-2020 28/02/2020 PDF icon ena-Δελτίο_Τύπου.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016:Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» Αναπτυξιακός Νόμος 14/02/2020 PDF icon ena-Επιχειρηματικότητα_Πολύ_Μικρών_και_Μικρών_Επιχειρήσεων-ΑΝΟΜ-call.pdf, PDF icon ena-Ενημερωτικό-ΑΝΟΜ.pdf, PDF icon ena - Ανακοίνωση.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 : "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" ΕΣΠΑ 2014-2020 27/12/2019 PDF icon ena-Ποιοτικός_Εκσυγχρονισμός_call (A Μέρος).pdf, PDF icon ena-Ποιοτικός_Εκσυγχρονισμός_call(B Μέρος).pdf, PDF icon ena_Ποιοτικός_Εκσυγχρονισμός_1η_Τροποποίηση.pdf
ΕΣΠΑ 2014-2020 "Επιχειρούμε Έξω" ΕΣΠΑ 2014-2020 20/12/2019 PDF icon ena_Επιχειρούμε_Έξω_call.pdf, PDF icon ena_Επιχειρούμε_Έξω_draft.pdf, PDF icon ena-Επιχειρούμε_Έξω-4η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Επιχειρούμε_Έξω-5η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Επιχειρούμε_Έξω-6η_τροποποίηση.pdf
CCLD/LEADER: Νομός Καβάλας Leader 15/11/2019 PDF icon ena-Leader-Ιδιωτών-Νομός-Καβάλας_call.pdf
CCLD/LEADER: Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης Leader 08/11/2019 PDF icon ena-Leader-Ιδιωτών-Κομοτηνή-Ξάνθη_call.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Γ' Κύκλος "Γενική Επιχειρηματικότητα" Αναπτυξιακός Νόμος 02/09/2019 PDF icon ena-Γενική_Επιχειρηματικότητα_3η_ΑΝΟΜ-call.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" ΠΑΑ 2014-2020 02/07/2019 PDF icon ena-Ανάπτυξη-μικρών-γεωργικών-εκμεταλλεύσεων_call.pdf, PDF icon ena-Ανάπτυξη-μικρών-γεωργικών-εκμεταλλεύσεων-1η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Ανάπτυξη-μικρών-γεωργικών-εκμεταλλεύσεων-2η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Ανάπτυξη_μικρών_γεωργικών_εκμεταλλεύσεων-3η_ τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Ανάπτυξη_μικρών_γεωργικών_εκμεταλλεύσεων-4η_τροποποίηση.pdf
ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020:"Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Αγροδιατροφή)" Άλλη 01/07/2019 PDF icon ena-ΠΕΠ_ΑΜΘ_Αγροδιατροφή-1η_τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-ΠΕΠ_ΑΜΘ_Αγροδιατροφή-call.pdf

Pages