Χρηματοδοτήσεις

E.g., 24/03/2019
Τίτλος Χρηματοδότησης Πηγή Ημ. Λήξης Αρχεία
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 14-20: "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων" ΕΣΠΑ 2014-2020 20/08/2020 PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Ανταγωνιστικότητας-call.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Ανταγωνιστικότητας-draft.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Ανταγωνιστικότητας-1η τροποποίηση.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 : "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" ΕΣΠΑ 2014-2020 27/12/2019 PDF icon ena-Ποιοτικός_Εκσυγχρονισμός_call (A Μέρος).pdf, PDF icon ena-Ποιοτικός_Εκσυγχρονισμός_call(B Μέρος).pdf, PDF icon ena_Ποιοτικός_Εκσυγχρονισμός_1η_Τροποποίηση.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" ΠΑΑ 2014-2020 04/06/2019 PDF icon ena-Ανάπτυξη-μικρών-γεωργικών-εκμεταλλεύσεων_call.pdf, PDF icon ena-Ανάπτυξη-μικρών-γεωργικών-εκμεταλλεύσεων-1η_τροποποίηση.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Ερευνώ- Δημιουργώ - Καινοτομώ (Β'Κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020 29/05/2019 PDF icon ena-Ερευνώ_Δημιουργώ_Καινοτομώ-β-call.pdf
ΕΣΠΑ 2014-2020 "Επιχειρούμε Έξω" ΕΣΠΑ 2014-2020 20/05/2019 PDF icon ena_Επιχειρούμε_Έξω_call.pdf, PDF icon ena_Επιχειρούμε_Έξω_draft.pdf
ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2014-2020 09/05/2019 PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-call.pdf, PDF icon ena-Εργαλ. Επιχειρηματικότητας-draft.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-1η-τροποποίηση.pdf, PDF icon ena-Εργαλειοθήκη_Επιχειρηματικότητας-2η-τροποποίηση.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Γ' Κύκλος "Γενική Επιχειρηματικότητα" Αναπτυξιακός Νόμος 29/03/2019 PDF icon ena-Γενική_Επιχειρηματικότητα_3η_ΑΝΟΜ-call.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Βιολογικές Καλλιέργειες (Μέτρο 11)" ΠΑΑ 2014-2020 28/03/2019 PDF icon ena_Βιολογικές_Καλλιέργειες_call.pdf, PDF icon ena-Βιολογικές_καλλιέργειες-1η_τροποποίηση.pdf
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Β' κύκλος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού " Αναπτυξιακός Νόμος 15/12/2018 PDF icon ena_Αναπτυξιακός_β_επενδύσεις_μηχανολογικού_εξοπλισμού_call.pdf
ΠΑΑ 2014-2020: "Συνεργασία" ΠΑΑ 2014-2020 03/12/2018 PDF icon ena-Συνεργασία_call.pdf, PDF icon ena_Συνεργασία_1η_Τροποποίηση.pdf, PDF icon ena_Συνεργασία_2η_Tροποποίηση.pdf, PDF icon ena_Συνεργασία_3η_Τροποποίηση.pdf

Pages