Τελευταία

Latest

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο του B’ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Στις 20 Μαρτίου 2020, δημοσιεύτηκε η απόφαση τροποποίησης του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων καθώς και της Παράτασης Υποβολής Δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Παρέμβαση

Read More

ΕΦΕΠΑΕ: Παροχή ρευστότητας στους δικαιούχους των Δράσεων

Με σχετική του ανακοίνωση στις 24/03/2020, ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους δικαιούχους των Δράσεων ευθύνης του στο σύνολο της χώρας, ότι δύναται να καταβάλλει μέχρι το 80% της δημόσιας χρηματοδότησης, 

Read More

Αναστολή δεσμευτικών προθεσμιών σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και της λήψης έκτακτων μέτρων για την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ αποφάσισε την

Read More

Σε λειτουργία η πύλη gov.gr

Από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2020 βρίσκεται στο δοκιμαστική λειτουργία η νέα πύλη εξυπηρέτησης των πολιτών gov.gr.

Read More

Μέτρο 9: 2η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 ότι η προθεσμία υποβολής αιτημάτων ελέγχου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.

Read More

Διαδικασία Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2020

Στις 16 Μαρτίου 2020, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ανάρτησε

Read More

#μένουμεσπίτι

Αγαπητοί μας Πελάτες & Συνεργάτες,

Read More

ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης: Ενέργειες για την πρόληψη και αντιμετώπιση του Κορωνοϊού – COVID 19

Ενέργειες πρόληψης & αντιμετώπισης του Κορωνοϊού – COVID 19

Αγαπητοί μας πελάτες & συνεργάτες,

Read More

Pages