ΕΣΠΑ 14-20: Ενίσχυση επιτελικής λειτουργίας φορέων της Δημόσιας διοίκησης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 10, 2019 - 09:03
0 comments

Στόχος

Προμήθεια ή/και ανάπτυξη και λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την παρακολούθηση: των στόχων φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, όπως αυτοί τίθενται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, των κρίσιμων δεικτών παρακολούθησης της απόδοσης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, των στόχων που τίθενται στο ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο για όλες τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, τους μακροπρόθεσμους δείκτες αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΑΑΔΕ και τους δείκτες αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ. Επίσης, ενίσχυση των διαδικασιών του μηχανισμού για την παροχή δημόσιας αξιόπιστης και έγκαιρης στατιστικής πληροφορίας, στατιστικών δεικτών και μεταδεδομένων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
  • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Διάστημα υποβολών

από 7/6/2019 έως 27/9/2019

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 4.950.000

Επισκεφτείτε το σύνδεσμο για να διαβάσετε την πρόσκληση της δράσης.

Πηγή: espa.gr