Δυνητικοί Δικαιούχοι στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 31, 2017 - 15:32
0 comments

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση Ι, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ.

Το project της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης με αριθμό υποβολής Τ1ΕΔΚ-03479 που κατατέθηκε για μεγάλη βιομηχανία της Θράκης έλαβε την μεγαλύτερη βαθμολογία στις Περιφέρειες  Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και την τρίτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα στην Παρέμβαση Ι κατατέθηκαν 450 αιτήσεις για έγκριση χρηματοδότησης. Από αυτές οι 176 εγκρίθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν, οι 7  δεν θα χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού και οι 267 ήταν μη επιλέξιμες.

 

 

 

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ