Αύξηση προϋπολογισμού για "Ψηφιακό Βήμα" & "Ψηφιακό Άλμα"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 01, 2019 - 13:34
0 comments

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την αύξηση του Προϋπολογισμού για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα». Οι αυξήσεις αυτές παγιώνονται με την 3η τροποποίηση των προσκλήσεων των δύο δράσεων.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, o προϋπολογισμός της δράσης «Ψηφιακό Βήμα» αυξάνεται κατά 34.400.000 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης διαμορφώνεται στα 84.400.000 ευρώ και κατανέμεται ανά ομάδα περιφερειών ως εξής: 

Ομάδα Περιφερειών

Δημόσια Δαπάνη 

Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 

Hπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

29.400.000€

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησoς,

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

15.200.000€

Αττική

35.600.000€

Στερεά Ελλάδα

2.000.000€

Νότιο Αιγαίο

2.200.000€

Σύνολο

84.400.000€

Στην αντίστοιχη τροποποίηση για το Ψηφιακό Άλμα, ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται κατά 1.600.000 ευρώ και διαμορφώνεται σε 51.600.000 ευρώ. 

Η νέα αύξηση της δημόσιας δαπάνης για τις δύο δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ, ανταποκρίνεται στο αυξημένο ενδιαφέρον για χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως διαμορφώνεται μετά την αύξηση, η συνολική δημόσια δαπάνη αναμένεται να καλύψει το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και υπερβαίνουν τη βαθμολογική βάση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υφυπουργού οικονομίας & ανάπτυξης, κ. Γιαννακίδη. 

Πηγή: antagonistikotita.gr