"Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια": Αποτελέσματα αξιολόγησης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

November 23, 2018 - 11:08
0 comments

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τα Μέτρα 3.2.2.και 4.2.4 "Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση έγκρισης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Κοινοτικών Πόρων, 112 προτάσεις θα λάβουν τη σχετική ενίσχυση, ενώ άλλες 12 εγκεκριμένες δε θα ενισχυθούν τελικά από το πρόγραμμα λόγω εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης στα πλαίσια της δράσης κατέθεσε πρόταση που εγκρίθηκε με ποσοστό ενίσχυσης 75% για λογαριασμό πελάτη της,  που αποτελεί  τη μοναδική αναγνωρισμένη οργάνωση αλιέων στην Ελλάδα

Δείτε στα συνημμένα αρχεία την απόφαση έγκρισης.