Άνοιξαν 2 έργα CCLD/Leader Ιδιωτών για το Νομό Θεσσαλονίκης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 28, 2019 - 09:24
0 comments
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), που έχει επιλεγεί ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα και για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, δημοσίευσε σχετική πρόσκληση με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους/υποψήφιους δικαιούχους να υποβάλουν τις προτάσεις τους (αιτήσεις στήριξης) για τη χρηματοδότηση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Τα προγράμματα

  • CLLD-1/LEADER για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης 
  • CLLD-2/LEADER του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης 

Δημόσια δαπάνη

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που είναι διαθέσιμη για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 3.732.500,00€ για το CLLD-1 και στο ποσό των 2.745.000,00€ για το CLLD-2, (συγχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης-ΕΓΤΑΑ).

Δράσεις

  • 19.2.1. Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης (CCLD-1 και CCLD-2)
  • 19.2.2. Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους (CCLD-1 και CCLD-2)
  • 19.2.3. Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής (CCLD-1 και CCLD-2)
  • 19.2.6. Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών (μόνο για το CCLD-1)
  • 19.2.7. Συνεργασία μεταξύ διαφόρων παραγόντων (CCLD-1 και CCLD-2)

Τομείς δραστηριοποίησης

Μεταξύ των τομέων δραστηριοποίησης των υποψήφιων δικαιούχων είναι και η μεταποίηση, ο τουρισμός, η βιοτεχνία, η χειροτεχνία, η οικοτεχνία, η επεξεργασία και εμπορία δασικών προϊόντων.

Υποβολές αιτήσεων στήριξης

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 27-03-2019 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 25-06-2019 και ώρα 15:00
 
Δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις στα συνημμένα αρχεία.
 
Πηγή: aneth.gr