Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη ανέργων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

September 11, 2018 - 10:56
0 comments

Δύο νέα προγράμματα αναμένονται από τον  Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με στόχο να βοηθηθούν οι άνεργοι ώστε να μπουν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα αναμένεται να ξεκινήσουν στο προσεχές διάστημα,πιθανότατα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα και με πληροφορίες από τον ΟΑΕΔ και θα απευθύνονται σε πάνω από 10.000 ανέργους. 

Νέο πρόγραμμα για 5.000 πρώην αυτοαπασχολούμενους

Ένα από τα νέα προγράμματα που αναμένεται τον Οκτώβριο στην πραγματικότητα θα δίνει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία καθώς θα αφορά περίπου 5.000 ανέργους, οι οποίοι ήταν πρώην αυτοαπασχολούμενοι.

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος δεν είναι άλλος από την ένταξη αυτών των ατόμων και πάλι στην αγορά εργασίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν ξανά επιχειρηματικά, δημιουργώντας επιχειρήσεις. 

Δικαίωμα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν μόνο όσοι ήταν αυτοαπασχολούμενοι και έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταβιβάσει είτε την επιχείρησή τους είτε το μερίδιό τους σε συγγενικά πρόσωπα και δεν θα πρέπει να έχουν ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ορίζεται από την πρόσκληση του Οργανισμού, κατά την έκδοσή της. Παράλληλα, οι πρώην αυτοαπασχολούμενοι, προκειμένου να μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα ως ωφελούμενοι, είναι απαραίτητο να έχουν εξοφλήσει πλήρως ή έστω να έχουν ρυθμίσει τις εισφορές τους προς τον ΕΦΚΑ. Εξυπακούεται πως για να είναι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προτίθεται, μέσω του προγράμματος, να επιχορηγήσει τους ωφελουμένους με το ποσό έως 20.000 ευρώ, με στόχο να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη νέα τους επιχείρηση. 

Νέο πρόγραμμα για περίπου 5.500 νέους πτυχιούχους ανέργους 

Στο μεταξύ, ένα δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο θα απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ανέργους, προχωρά ο ΟΑΕΔ. Πρόκειται για ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης, που αφορά περίπου 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας από 22 έως 29 ετών.

Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους πτυχιούχους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Εξάλλου, είναι η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Παράλληλα, σκοπός του ειδικού προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας (brain drain) σε άλλες χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, προς αναζήτηση εργασίας. Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός των ελλήνων πτυχιούχων, οι οποίοι έχουν ξενιτευτεί, εκτιμάται – καθώς δεν υπάρχει ακριβής καταμέτρηση – ότι αγγίζει ακόμη και τις 500.000. Με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, χιλιάδες άνεργοι πτυχιούχοι, ηλικίας από 22 έως 29 ετών, αναμένεται να απασχοληθούν σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με βάση κριτήρια, όπως είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου (ανώτατο όριο οι 24 μήνες), το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ο μεταπτυχιακός, διδακτορικός τίτλος σπουδών, η εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και η ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Πηγή: cnn.gr